Virtuálna SSSF: Vrchné poschodie - Sektor 1
Pozrite si prvých laureátov

Pokračovať

Jozef Adamec

Jozef Adamec

Karol Dobiaš

Karol Dobiaš

Jozef Čapkovič

Jozef Čapkovič

Ján Popluhár

Ján Popluhár

Karol Jokl

Karol Jokl

Anton Ondruš

Anton Ondruš

Adolf Scherer

Adolf Scherer

Viliam Schrojf

Viliam Schrojf

Jozef Vengloš

Jozef Vengloš

Leopold Šťastný

Leopold Šťastný

Karol Galba

Karol Galba

Štefan Čambal

Štefan Čambal

Titus Buberník

Titus Buberník

Ján Pivarník

Ján Pivarník

Michal Vičan

Michal Vičan

Jozef Kšiňan

Jozef Kšiňan

Homepage

"Úcta a rešpekt k histórii, k osobnostiam a úspechom, tvoriacim a formujúcim dejiny, je znakom vyspelosti a mentálnej úrovne národa, hrdého na svojich velikánov, ktorí sa svojím životom zaslúžili o rozvoj ďalších generácií. Týka sa aj futbalu, ktorý je nielen športovým, ale aj kultúrnym i spoločenským fenoménom a neoddeliteľnou súčasťou života slovenského národa.

Sieň slávy slovenského futbalu je poctou a vyjadrením rešpektu tým, ktorí pozdvihli futbalovým umením i životným príkladom povedomie národa, tým, ktorí sa zaslúžili o slávu, rešpekt a dobré meno slovenského futbalu,” píše sa v preambule štatútu futbalovej siene slávy.

Takáto ustanovizeň dosiaľ nášmu futbalu chýbala, pritom slovenskí futbalisti, tréneri, funckionári, rozhodcovia i novinári za desaťročia podávali skvelé výkony vo svojich oblastiach. Zoznam úspešných každej z uvedených skupín by bol dlhý, pri hráčoch takmer nekonečný. Každá doba mala svojich hrdinov, formujúcich dejiny, získavajúcich úspechy, zanechávajúcich hlboké stopy v živote spoločnosti, ale vo vitríne slovenského futbalu bola namiesto siene slávy hlboká diera…

To už neplatí! O menách rozhodla čestná rada SSSF, ktorej zloženie schválili na svojom decembrovom rokovaní výkonný výbor SFZ.

Sú v nej persóny, ktoré významne vstúpili do slovenského futbalu: bývalý predseda zväzu Milan Služanič, reprezentační tréneri Jozef Vengloš, Jozef Jankech a Jozef Barmoš, internacionál a úspešný olympionik Anton Urban, rešpektovaný medzinárodný rozhodca Vojtech Christov, dlhoročný uznávaný športový novinár Michal Zeman. Na ich úsudku, vedomí a svedomí ležala ťarcha výberu lauerátov zo zoznamu, ktorý im pripravila tzv. výkonná komisia SSSF. Tá vzišla rovnako z uznesenia exekutívy SFZ a tvoria ju generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, riaditeľ PR oddelenia SFZ Peter Šurin, bývalý viceprezident zväzu a prezident Odu Trenčín Pavol Hozlár a špičkoví športoví žurnalisti Stanislav Dutka a Marcel Merčiak.

Činnosť menovaných ľudí, spojených do dvoch komisií, spustila dianie okolo ustanovizne, ktorej existenciu si vyžiadala pozícia futbalu v slovenskej spoločnosti. Sieň slávy je vnútorným vlastníctvom celej futbalovej komunity, pozostávajúcej z ľudí a inštitúcií, aktívne pôsobiacich vo futbalovom hnutí, ale aj z každého fanúšika a sympatizanta slovenského futbalu, ktorý rešpektuje morálne a etické hodnoty spoločnosti a zásady fair play.

SFZ ju zriadila s cieľom verejnej prezentácie úspechov nášho futbalu, aby sa vytvorila široká škála príležitostí pripomenutia si vzácnych osobností a momentov slovenského futbalového života.