Sieň slávy slovenského futbalu

Štatút a logo

Štatút siene slávy slovenského futbalu

Úcta a rešpekt k histórii, k osobnostiam a úspechom, tvoriacim a formujúcim dejiny, je znakom vyspelosti a mentálnej úrovne národa, hrdého na svojich velikánov, ktorí sa svojím životom zaslúžili o rozvoj ďalších generácií. Týka sa aj futbalu, ktorý je nielen športovým, ale aj kultúrnym i spoločenským fenoménom a neoddeliteľnou súčasťou života slovenského národa.

Slovenský futbal sa vyvíjal v piatich štátnych útvaroch, od Rakúsko-Uhorska po Slovenskú republiku, datujúcu svoju existenciu od 1. januára 1993.

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO FUTBALU je poctou a vyjadrením rešpektu tým, ktorí pozdvihli futbalovým umením i životným príkladom povedomie národa, tým, ktorí sa zaslúžili o slávu, rešpekt a dobré meno slovenského futbalu.

Štatút siene slávy slovenského futbalu

Logo