Narodil sa 2.4.1937 v Bratislave.

Na 5. konferencii Futbalového zväzu SÚV ČSZTV sa stal v máji 1988 predsedom Slovenského futbalového zväzu (1988-1999), stal sa prvým prezidentom SFZ po rozpade Česko-Slovenska. Stál na čele vedenia, ktoré sa zaslúžilo o prijatie SFZ za člena UEFA (1993) a v Chicagu, pri príležitosti MS 1994 v USA, tiež za člena FIFA. Významne sa zaslúžil o získanie definitívy o vzniku SFZ (4. novembra 1938).